SADRŽAJ:

 1. ŽALBE NA PROIZVODE
 2. POSEBNO JAMSTVO ZADOVOLJSTVA
 3. NESUDSKI METODE RAZGLEDA ŽALBA I ZAHTJEVA I PRAVILA PRISTUPA OVIM POSTUPKAMA
 4. OTKAZ PRAVA OD SPORAZUMA
 1. ŽALBE NA PROIZVODE

  1. Osnova i opseg odgovornosti Prodavatelja prema Klijentu, ako prodani Proizvod ima fizički ili pravni nedostatak (jamstvo) navedeni su u opšte obvezujućim odredbama zakona, posebno u Građanskom zakoniku (čl. 556-576 Građanskog zakona). kod).
  2. Prodavatelj je dužan Klijentu dostaviti proizvod bez nedostataka. Detaljne informacije o odgovornosti Prodavatelja za nedostatke Proizvoda i pravima Klijenta navedene su na web stranici Internet trgovine, u oznaci za reklamacije.
  3. Naručitelj treba podnijeti pritužbu Operateru. Pritužba se može podnijeti elektroničkim putem putem obrasca za kontakt.
  4. Preporuča se da Klijent u opisu pritužbe navede sljedeće podatke: (1) podatke i okolnosti u vezi s predmetom reklamacije, posebice vrstu i datum kvara; (2) traženje metode usklađivanja Proizvoda s Ugovorom o prodaji ili izjavom o smanjenju cijene ili odustajanju od Ugovora o prodaji; (3) kontakt podatke podnositelja pritužbe i (4) broj narudžbe - olakšat će i brži pregled prigovora od strane Prodavatelja. Zahtjevi navedeni u prethodnoj rečenici samo su preporuke i ne utječu na učinkovitost podnesenih pritužbi drugačije nego u preporučenom opisu.
  5. Prodavatelj će odgovoriti na prigovor Klijenta odmah, najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od podnošenja prigovora. O načinu rješavanja prigovora Prodavatelj će pojedinačno obavijestiti Naručitelja ili će to učiniti putem Operatera. Ako je Klijent, koji je potrošač, zahtijevao zamjenu stvari ili otklanjanje kvara ili je dao izjavu o sniženju cijene, navodeći iznos za koji se cijena snižava, a Prodavatelj nije odgovorio na potraživanje u roku od 14 kalendarskih dana, smatra se da je tužbeni zahtjev priznao kao razuman.
  6. Klijent, koji ostvaruje prava iz jamstva, dužan je neispravni proizvod dostaviti na sljedeću adresu: 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, Velika Britanija. U slučaju Naručitelja koji je potrošač, trošak pružanja Proizvoda snosi Prodavatelj, u slučaju Naručitelja koji nije potrošač trošak dostave snosi Naručitelj.
 2. POSEBNO JAMSTVO ZADOVOLJSTVA

  1. Prodavatelj daje posebno jamstvo zadovoljstva, koje se sastoji u tome da u slučaju da Kupac nije zadovoljan proizvodom, ima pravo dati ponudu za raskid Ugovora o prodaji. U slučaju da je Ugovor o prodaji pokrivao više od jednog proizvoda, a Klijent je ovlašten koristiti posebno jamstveno zadovoljstvo samo u odnosu na određene Proizvode obuhvaćene ovim Ugovorom, kada će ponuda za raskid Ugovora o prodaji biti samo djelomična i odnosit će se samo na na takve određene proizvode.
  2. Klijent naveden u točki 7.1. imat će pravo iskoristiti Posebnu garanciju u roku od 21 dana od datuma navedenog u točki 5.4. Uredbe.
  3. Klijent naveden u točki 7.1. imat će pravo koristiti posebno jamstvo zadovoljstva samo jednom u odnosu na svaki od ponuđenih proizvoda. Posebno jamstvo zadovoljstva odnosi se samo na prvi kupoprodajni ugovor, čiji je predmet bio određeni proizvod, a ne pokriva svaki sljedeći kupoprodajni ugovor, čiji je predmet takav proizvod.
  4. Klijent naveden u točki 7.1. imat će pravo koristiti Posebno jamstvo zadovoljstva samo u slučaju da su ispunjeni sljedeći uvjeti:
   1. Klijent je koristio Proizvod barem jednom;
   2. Klijent je koristio Proizvod u skladu s priloženim smjernicama za korištenje, a posebno nije prekoračio preporučene doze Proizvoda,
  5. Za korištenje Posebnog jamstva zadovoljstva, Klijent naveden u točki 7.1. treba:
   1. dostavite relevantnu izjavu o namjeri korištenja Posebnog jamstva zadovoljstva putem obrasca za kontakt,
   2. navedite sljedeće podatke putem obrasca za kontakt: broj narudžbe, ime i prezime, ulica i kućni broj, grad, poštanski broj, telefonski broj naveden tijekom narudžbe, broj bankovnog računa, broj kupljenih paketa, ukupan iznos kupnje, datum isporuke, datum narudžbe, težina prije tretmana, težina nakon tretmana, broj kalorija unesenih dnevno, količina tekućineuzeti po danu, opis uporabe proizvoda, uočeni učinci dodatka Samo podnošenje svih gore navedenih izjava i dovršetak aktivnosti bit će jednako ponuditi raskid Ugovora o prodaji.
  6. Operator će u roku od 30 dana od dana davanja izjava i davanja podataka navedenih u točki 7.5 analizirati poslanu ponudu i podatke te će obavijestiti Naručitelja o prihvaćanju ili odbijanju.
  7. U slučaju da Klijent koristi Posebno jamstvo zadovoljstva, Prodavatelj će Klijentu vratiti cijenu ovog Proizvoda, ali isključujući troškove isporuke Proizvoda. U slučaju da Klijent naveden u točki 7.1. na temelju jednog kupoprodajnog ugovora, kupio više od jednog proizvoda, tada će mu Prodavatelj vratiti samo cijenu jednog artikla Proizvoda. Povrat cijene će se dogoditi u roku od 14 dana od obavijesti Klijenta o prihvaćanju ponude Ugovora o prodaji.
  8. Odredbe ove stavke ne odnose se niti mijenjaju odredbe zakona ili odredbe Pravilnika o odgovornosti Prodavatelja za nedostatke takvih stvari.
 3. NESUDSKI METODE RAZGLEDA ŽALBA I ZAHTJEVA I PRAVILA PRISTUPA OVIM POSTUPKAMA

  1. Detaljne informacije o mogućnosti korištenja nesudskih metoda razmatranja pritužbi od strane Naručitelja i podnošenja zahtjeva i pravila pristupa postupcima dostupne su na web stranici Ureda za zaštitu tržišnog natjecanja i potrošača: Veza.
  2. Predsjednik Ureda za zaštitu tržišnog natjecanja i potrošača također ima službu za pomoć za telefonske pozive: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl ili pisanu adresu: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.) Zadaća ovog ureda je, među ostalim, pružiti podršku potrošačima u pitanjima koja se tiču ​​nesudskog razmatranja potrošačkih sporova.
  3. Potrošač ima sljedeće mogućnosti uzorka za korištenje nesudskih metoda razmatranja pritužbi i podnošenja zahtjeva: (1) zahtjev za reviziju spora stalnom prijateljskom sudu za potrošače (više informacija na: http://www .spsk.wiih.org.pl/); (2) prijedlog za vansudsko rješenje spora područnom inspektoru Trgovačke inspekcije (više informacija na web stranici nadležnog inspektora, za područje u kojem Prodavatelj posluje); i (3) potpora županijskog (općinskog) glasnogovornika potrošačkih ili društvenih organizacija, čije statutarne zadaće uključuju zaštitu potrošača (između ostalih, Savez potrošača, Udruženje poljskih potrošača). Savjeti se daju između ostalog putem e-pošte na adresi: porady@dlakonsumentow.pl i na helpdesk za potrošače: 801 440 220 (info-line radnim danima, od 8:00 - 18:00, plaćanje za priključak na temelju tarifa operatera).
  4. Pod adresom http://ec.europa.eu/consumers/... dostupna je platforma za rješavanje sporova između potrošača i poduzetnika na razini EU (ODR platforma). ODR platforma predstavlja interaktivnu i višejezičnu web stranicu sa svrhom složenih usluga za potrošače i poduzetnike s ciljem nesudskog rješavanja sporova vezanih uz ugovorne obveze koje proizlaze iz ugovora o internet prodaji ili ugovora o pružanju usluga (više informacija na web stranici platforme ili na internet adresi Ureda za tržišno natjecanje i zaštitu potrošača: Poveznica).
 4. OTKAZ PRAVA OD SPORAZUMA

  1. Potrošač, koji je sklopio ugovor na daljinu, može odustati od ugovora u roku od 14 kalendarskih dana bez navođenja razloga i bez snošenja troškova, osim troškova navedenih u točki 9.8. Uredbe. Za održavanje roka dovoljno je poslati izjavu prije isteka. Izjavu o odustajanju od ugovora potrebno je dostaviti Prodavatelju izravno ili putem Operatera. Izjava se može podnijeti na primjer:
   1. pismeno na adresu Operatera navedenu u Pravilniku o uvodu; ili
   2. elektronički putem obrasca za kontakt.
  2. Uzorak obrasca odustajanja od ugovora nalazi se u prilogu br. 2 Zakona o pravima potrošača, a dodatno je dostupan u točki 11. Pravilnika i na web stranici Internet trgovine u oznaci o odustajanju od ugovora . Potrošač može koristiti obrazac, ali nije obvezan.
  3. Rok za odustajanje od ugovora počinje:
   1. za ugovor, na temelju kojeg Prodavatelj izdaje Proizvod i dužan je prenijeti vlasništvo na isti (npr. Ugovor o prodaji) - od trenutka preuzimanja Proizvoda u vlasništvo od strane potrošača ili treće strane naznačene nego, različit od nositelja i u slučaju of ugovor, koji: (1) pokriva mnoge Proizvode, koji se isporučuju odvojeno, u serijama ili dijelovima - od trenutka preuzimanja posljednjeg Proizvoda u posjed, serija ili dio (2) sastoji se od redovitog pružanja Proizvoda za određeno vrijeme - od trenutka preuzimanja prvog Proizvoda u posjed.
   2. za ostale ugovore - od dana sklapanja Ugovora.
  4. U slučaju odustajanja od ugovora sklopljenog na daljinu, smatra se da ugovor nije sklopljen.
  5. Prodavatelj je dužan potrošaču, odmah, ali najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od primitka izjave potrošača o odustajanju od ugovora, vratiti sva plaćanja koja je on ili ona podmirila, uključujući troškove isporuke proizvoda ( osim dodatnih troškova koji proizlaze iz izbora isporuke određenog potrošača, različitog od najjeftinijeg načina dostave koji je dostupan u Internet trgovini). Prodavatelj vraća uplatu korištenjem istog načina plaćanja koji koristi potrošač, osim ako je potrošač izričito pristao na drugačiji način povrata, koji ne povlači nikakve troškove. Ako Prodavatelj nije predložio da sam preuzme Proizvod od potrošača, može pričekati s povratom primljenih uplata od potrošača do trenutka povrata Proizvoda ili dostavljanja dokaza o slanju od strane Potrošača, ovisno o tome koji javlja se ranije.
  6. Potrošač je dužan odmah vratiti Proizvod Prodavatelju, najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od trenutka kada je odustao od ugovora, ili ga dostaviti osobi koju je Prodavatelj ovlastio na prijem, osim ako Prodavatelj je predložio da sam primi Proizvod. Za održavanje roka dovoljno je vratiti Proizvod prije isteka. Potrošač može vratiti Proizvod na sljedeću adresu: 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, Ujedinjeno Kraljevstvo.
  7. Potrošač snosi odgovornost za smanjenje vrijednosti Proizvoda, ako je rezultat korištenja na način koji premašuje metodu potrebnu za prepoznavanje prirode, značajki i funkcioniranja Proizvoda.
  8. Mogući troškovi povezani s potrošačevim odustajanjem od ugovora, koje je potrošač dužan platiti:
   1. Ako je potrošač odabrao način dostave Proizvoda koji nije najjeftiniji, uobičajeni način dostave u Internet trgovini, Prodavatelj nije dužan vratiti potrošaču troškove koje on dodatno snosi.
   2. Potrošač snosi izravne troškove povrata proizvoda.
   3. U slučaju proizvoda, koji je usluga, čiji je završetak - na izričit zahtjev potrošača - započeo prije isteka roka za odustajanje od ugovora, potrošač, koji ostvaruje pravo na odustajanje od ugovora. Iznos za plaćanje izračunava se proporcionalno obimu ispunjene naknade, uzimajući u obzir cijenu ugovorenu ugovorom ili naknadu. Ako je cijena ili naknada prevelika, osnova za izračun iznosa je tržišna vrijednost ispunjene naknade.
  9. Pravo na odustajanje od ugovora sklopljenog na daljinu ne služi potrošaču u odnosu na sljedeće ugovore:
   1. (1) pružanje usluga, ako je Prodavatelj uslugu pružio u potpunosti na temelju izričitog pristanka potrošača, a klijent je prije razmatranja upozoren da nakon njezinog ispunjenja od strane Prodavatelja gubi pravo na odricanje. dogovor; (2) u kojem cijena ili naknada ovise o fluktuacijama na financijskom tržištu koje Prodavatelj nije u mogućnosti kontrolirati, a koje se mogu dogoditi prije isteka roka za odustajanje od ugovora; (3) u kojem je predmet razmatranja neprefabricirani proizvod, proizveden prema specifikaciji potrošača ili koji služi njegovim individualnim potrebama; (4) u kojem je predmet razmatranja Proizvod koji je podložan brzom pokvarenju ili s kratkim datumom upotrebe; (5) kod kojih je predmet razmatranja Proizvod dostavljen u zatvorenom pakiranju, koji se nakon otvaranja ne može vratiti zbog zdravstvene zaštite ili higijenskih razloga, ako je pakiranje otvoreno nakon predaje; (6) kod kojih su predmet razmatranja Proizvodi, koji nakon isporuke, s obzirom na njihovu prirodu, postaju trajno povezani s drugim stvarima; (7) u kojemu su predmet razmatranja alkoholna pića čija je cijena ugovorena pri sklapanju kupoprodajnog ugovora, a do čije odredbe može doći tek nakon proteka 30 dana, a čija vrijednost ovisi o tržišnim kretanjima , nad kojim Prodavatelj nema kontrolu; (8) u kojem je potrošač izričito zahtijevao da ga Prodavatelj posjeti radi hitnog popravka ili održavanja; ako Prodavatelj dodatno pruža druge usluge osim gore navedenih, koje je potrošač zahtijevao, ili ako Prodavatelj nudi druge proizvode osim rezervnih dijelova potrebnih zaemitira ili održava radove u vezi s dodatnim uslugama ili proizvodima; (9) kod kojih je predmet razmatranja zvučna ili vizualna snimka, odnosno računalni softver u zapečaćenom pakiranju, ako je paket otvoren nakon isporuke; (10) pružanje časopisa, periodike ili časopisa, osim ugovora o pretplati; (11) zaključen putem javne dražbe; (12) za pružanje usluga u sklopu smještaja za druge namjene osim stambene, prijevoza stvari, najma automobila, cateringa, usluga vezanih uz opuštanje, zabavu, sport i kulturna događanja, ako je ugovorom određen datum ili razdoblje pružanja usluge; (13) za pružanje digitalnog sadržaja, koji nije pohranjen na materijalnom nosaču, ako je ispunjenje naknade započeto uz izričit pristanak potrošača prije isteka roka za raskid ugovora i nakon što ga je Prodavatelj obavijestio o gubitak prava na odustajanje od sporazuma.