Operator ove internet trgovine i davatelj usluga je sa sjedištem u Londonu, adresa 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, Velika Britanija registrirana u Registru tvrtki (Companies House) pod brojem 10225593. Moguće je kontaktirati Operatera putem namjenskog obrasca za kontakt koji je dostupan na oznaci: „CONTACT” na internetskoj stranici operatera: https://healthlabspharm.com

SADRŽAJ:

 1. OPĆE ODREDBE
 2. ELEKTRONIČKE USLUGE U INTERNET TRGOVINI
 3. ODREDBE I UVJETI SKLANJANJA UGOVORA O PRODAJI
 4. NAČINI I DATUMI PLAĆANJA ZA PROIZVOD
 5. TROŠKOVI, METODE I DATUM ISPORUKE PROIZVODA
 6. ŽALBE NA PROIZVODE
 7. POSEBNO JAMSTVO ZADOVOLJSTVA
 8. NESUDSKI METODE RAZGLEDA ŽALBA I ZAHTJEVA I PRAVILA PRISTUPA OVIM POSTUPKAMA
 9. OTKAZ PRAVA OD SPORAZUMA
 10. ODREDBE O PODUZETNICIMA
 11. KONAČNE ODLUKE
 12. PRIVICI
 1. OPĆE ODREDBE

  1. Ova se Uredba odnosi i na potrošače, kao i na poduzetnike koji koriste Internet trgovinu, osim ako pojedinim odredbama Pravilnika nije drugačije propisano te su namijenjene samo potrošačima ili poduzetnicima.
  2. Internet trgovina vrši prodaju dodataka prehrani koji u svjetlu zakona o hrani i prehrani (J. Zakona 2006. br. 171. t. 1225. s izmjenama) ne predstavljaju lijek, a namirnice u obliku kapsula, pilula, vrećica s prahom, ampula ili bočica s kapaljkom iu drugim oblicima. Njihova je svrha samo nadopuna prehrane Klijenta vitaminima, mineralima ili drugim tvarima s nutritivnim ili drugim fiziološkim učinkom. Dodaci prehrani se prodaju u Internet trgovini i ne smiju, niti predstavljati zamjenu za lijekove koje Klijentu prepiše liječnik.
  3. Internetskom trgovinom vodi i upravlja Operater, koji nudi proizvode i elektroničke usluge, koordinira i vodi kontakte s Klijentima, organizira potpisivanje kupoprodajnih ugovora, integrira sklapanje prodajnih ugovora sa sustavom naplate naknada i naplaćuje plaćanja na račun. sklopljenih Ugovora o prodaji.
  4. Strana kupoprodajnog ugovora je Prodavatelj naveden u Pravilniku. Samo Prodavatelj snosi odgovornost za ispunjenje Ugovora o prodaji. Operater nije stranka Ugovora o prodaji i stoga nije odgovoran za njegovo izvršenje. U vezi s vođenjem i upravljanjem Internet trgovinom, Operater djeluje u ime i za račun Prodavatelja.
  5. Definicije:
   1. Radni dan – svaki dan od ponedjeljka do petka osim u dane koji su zakonski slobodni.
   2. OBRAZAC NARUDŽBE - Elektronička usluga, interaktivni obrazac dostupan u Internet trgovini koji omogućuje narudžbu, posebno dodavanjem proizvoda u elektroničku košaricu i navođenjem uvjeta Ugovora o zakupu, uključujući način isporuke i plaćanja.
   3. KONTAKT OBRAZAC – Elektronička usluga, interaktivni obrazac, dostupan u Internet trgovini u oznaci navedenoj u uvodu propisa, omogućavajući Klijentu kontakt s Operatorom, posebice u pitanjima vezanim za postavljanje pitanja, dobivanje informacija o složenoj Narudžbi , podnošenje pritužbi, podnošenje izjave o odustajanju od sporazuma;
   4. KLIJENT - (1) fizička osoba s punom poslovnom sposobnošću, au slučajevima predviđenim općim obvezujućim zakonima i propisima i fizička osoba koja ima ograničenu pravnu sposobnost; (2) fizička osoba; ili (3) organizacijska jedinica bez pravne osobnosti, koja ima pravnu sposobnost temeljenu na zakonu; - koji je sklopio ili namjerava sklopiti kupoprodajni ugovor s Prodavateljem, ili koji koristi ili namjerava koristiti elektronički obrazac.
   5. GRAĐANSKI ZAKONIK – građanski zakonik, zakon od 23. travnja 1964. (odnosno 10. svibnja 2018. J. zakona iz 2018., točka 1025 s izmjenama).
   6. NEWSLETTER – Elektronička usluga, usluga elektroničke distribucije koju pruža Pružatelj usluga putem elektroničke pošte e-pošte, koja svim Klijentima omogućuje da od Pružatelja usluga primaju ciklički sadržaj narednih izdanja biltena koji sadrži informacije o proizvodima, novitetima i promocijama u internet trgovine.
   7. PROIZVOD - pokretna stvar dostupna u Internet trgovini, a koja je predmet kupoprodajnog ugovora između Naručitelja i Prodavatelja.
   8. PRAVILNIK - ovi uvjeti i propisicije internet trgovine.
   9. INTERNET TRGOVINA - Internet trgovina dostupna na sljedećoj internetskoj adresi: https://healthlabspharm.com, kojom upravlja i kojom upravlja Operater.
   10. PRODAVAČ–
   11. OPERATOR / Pružatelj usluga – subjekt naveden u uvodu Uredbe.
   12. UGOVOR O PRODAJI - Ugovor o prodaji proizvoda zaključen ili će biti sklopljen između Naručitelja i Prodavatelja putem Internet trgovine.
   13. ELEKTRONIČKA USLUGA - usluga koju Operater pruža elektroničkim putem u ime Klijenta putem Internet trgovine.
   14. ZAKON O PRAVIMA POTROŠAČA, ZAKON – znači zakon o pravima potrošača od 30. svibnja 2014. (J. Zakona br. 2014. točka 827 s izmjenama)
   15. NARUDŽBA - Izjava volje klijenta dana putem Operatera s obrascem za narudžbu i s namjerom izravnog sklapanja Ugovora o prodaji proizvoda s Prodavateljem.
 2. ELEKTRONIČKE USLUGE U INTERNET TRGOVINI

  1. U Internet trgovini dostupne su sljedeće elektroničke usluge: Obrazac za narudžbu i bilten.
   1. Obrazac za narudžbu - korištenje Narudžbenice počinje od trenutka kada Klijent doda prvi Proizvod u elektroničku košaricu u Internet trgovini. Narudžba je napravljena kada Klijent ispuni istovremeno dva sljedeća koraka - (1) ispunjavanjem Obrasca za narudžbu i (2) klikom na okvir "Potvrdi kupnju" na stranici Internet trgovine, nakon ispunjavanja Obrasca za narudžbu - do ovog trenutka postoji mogućnost individualne izmjene unesenih podataka (za to slijedite prikazane upute i informacije dostupne na stranicama Internet trgovine). Potrebno je da Klijent u narudžbenici navede sljedeće osobne podatke: ime i prezime, adresu (ulica, kućni broj/stan, poštanski broj, grad, država), elektroničku poštu, broj telefona i podatke u vezi s Ugovorom o prodaji: Proizvod /s, broj Proizvoda, mjesto i način isporuke Proizvoda, način plaćanja. Narudžbenica ne predviđa mogućnost imenovanja imena klijenata koji nisu potrošači i njihovih NIP brojeva; u slučaju podnošenja Narudžbenice od strane takvih Klijenta, podatke uključujući ime i NIP Klijenta potrebno je nadopuniti putem Kontakt obrasca kako bi bilo moguće izdati odgovarajući račun s PDV-om.
    1. Elektronska usluga - obrazac za narudžbu, pruža se besplatno i ima jedinstvenu prirodu i završava u trenutku narudžbe putem ovog obrasca ili u trenutku ranijeg prestanka izrade narudžbe i uz njegovu podršku od strane Klijent.
   2. Newsletter – korištenje Newslettera događa se nakon što se dostavi elektronička pošta, na koju se šalju naredna izdanja Newslettera, u određenom polju Obrasca za narudžbu i pri davanju suglasnosti za primanje takvih vijesti, koje se zahtijevaju u ovom oblik .
    1. Elektronska usluga biltena pruža se besplatno na neograničeno vrijeme. Klijent ima mogućnost, u bilo kojem trenutku i bez navođenja razloga, odjaviti se s Newslettera (ostavka na bilten) klikom na odgovarajuću poveznicu vidljivu u svakom Newsletteru ili putem obrasca za kontakt.
   3. Kontakt obrazac - ova usluga omogućuje kontaktiranje Operatera i zahtijeva odabir predmeta za koji Klijent kontaktira i davanje elektroničke pošte, kojom Operater ili Prodavatelj mogu kontaktirati Klijenta. Obrazac također omogućuje širi opis razloga kontakta (uključujući na primjer davanje izjave ili postavljanje pitanja) i dodavanje priloga.
    1. Usluga elektroničkog obrasca za kontakt pruža se besplatno i ima jedinstvenu prirodu i završava u trenutku klika na ikonu "Pošalji" ili u trenutku kada Klijent ranije prestane koristiti ovaj obrazac.
  2. Tehnički uvjeti potrebni za suradnju s teleinformatičkim sustavom koji Pružatelj usluge koristi: (1) računalo, prijenosno računalo ili drugi multimedijski uređaj s pristupom internetu; (2) pristup elektroničkoj pošti; (3) Internetski preglednik: Mozilla Firefox u verziji 17.0 i novijim, Internet Explorer u verziji 10.0 i novijim, Opera u verziji 12.0 i novijim, Google Chrome u verziji 23.0. i novije, Safari u verziji 5.0 i novijim, Microsoft Edge u verziji 25.10586.0.0 i novijim; (4) preporučena minimalna razlučivost zaslona: 1024x768; (5) prebacivanje u internetskom pregledniku opcije za spremanje datoteka Cookie i servisiranje Javascripta.
  3. Klijent je dužan koristiti Internet trgovinu na način koji je u skladu sa zakonom i dobrim običajima, uz poštivanje osobnih prava i autorskih prava te intelektualnog vlasništva Primatelja i trećih osoba. Naručitelj je dužan unijeti podatke u skladu sa stvarnim stanjem. Klijentu je zabranjeno pružati nezakonit sadržaj.
  4. Način rješavanja pritužbi u vezi s elektroničkim uslugama:
   1. Pritužbe povezane s pružanjem elektroničkih usluga od strane Davatelja uslugai ostale pritužbe vezane uz rad Internet trgovine (osim postupka reklamacije Proizvoda koji je naveden u točki 6. Uredbe) Klijent može podnijeti Operateru putem Kontakt obrasca.
  5. Preporuča se da Klijent u opisu pritužbe navede sljedeće podatke: (1) podatke i okolnosti u vezi s predmetom pritužbe, posebice vrstu i datum nesukladnosti; (2) potraživanja Klijenta; i (3) podatke za kontakt podnositelja pritužbe; (4) broj narudžbe - olakšat će pregled prigovora od strane Davatelja usluge. Zahtjevi navedeni u prethodnoj rečenici samo su preporuke i ne utječu na učinkovitost podnesenih pritužbi drugačije nego u preporučenom opisu.
  6. Odgovor Pružatelja usluga na prigovor dolazi odmah, najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od podnošenja pritužbe.
 3. ODREDBE I UVJETI SKLANJANJA UGOVORA O PRODAJI

  1. Sklapanje kupoprodajnog ugovora između Naručitelja i Prodavatelja odvija se na način naveden u točki 3. Pravilnika.
  2. Cijena proizvoda u odgovarajućoj valuti bit će vidljiva na web stranici Internet trgovine i uključuje poreze. Klijent se na stranicama Internet trgovine obavještava o cijeni i porezima za Proizvod koji je predmet Narudžbe (također naknade za prijevoz, dostavu i poštarinu) te o drugim troškovima, te ako je nemoguće utvrditi visinu naknada - o obvezi plaćanja - u trenutku izdavanja Narudžbe, također u trenutku kada Naručitelj izjavi svoju namjeru da ga obvezuje Ugovor o prodaji.
  3. Informacije sadržane na svim stranicama Internet trgovine ne predstavljaju ponudu sukladno čl. 66. st. 1. građanskog zakona, već samo poziv na sklapanje kupoprodajnog ugovora.
  4. Postupak sklapanja kupoprodajnog ugovora u Internet trgovini s narudžbom
   1. Sklapanje kupoprodajnog ugovora između Naručitelja i Prodavatelja dolazi nakon ranijeg podnošenja narudžbe od strane Klijenta u Internet trgovini, sukladno točki 2.1.1. Uredbe, potvrdom Operatora da je primio na ispunjenje, te nakon prihvaćajući odredbe Pravilnika.
   2. Kada je narudžba napravljena, Operater odmah potvrđuje njezin primitak, a zatim prihvaća narudžbu za dovršetak od strane Prodavatelja. Potvrda zaprimanja Narudžbe i njezino prihvaćanje za dovršenje događa se tako što Operater pošalje odgovarajuću e-poštu Klijentu, na adresu koju je Klijent dao prilikom izrade Narudžbe, a koja sadrži najmanje izjave Prodavatelja o primitku Narudžbe, njenom prihvaćanju. i potvrdu o sklapanju Ugovora o prodaji. U trenutku kada Naručitelj primi gore navedenu e-poštu, sklapa se kupoprodajni ugovor između Naručitelja i Prodavatelja.
  5. Spremanje, osiguranje i pružanje Naručitelju sadržaja sklopljenog Ugovora o prodaji događa se (1) dostavljanjem ovih Pravila na web stranici Klijenta i (2) slanjem e-maila Klijentu, kao što je navedeno u točki 3.4. 2. Pravilnika. Sadržaj Ugovora o prodaji dodatno se sprema i osigurava u informatičkom sustavu Internet trgovine Prodavatelja
  6. Uredba je dostupna na web stranici Internet trgovine, no na zahtjev Klijenta Operater je također daje na način koji će omogućiti Klijentima da je dobiju, reproduciraju i snime sadržaj slanjem u PDF formatu na elektronička pošta koju je naznačio Klijent. Dokument u PDF obliku može se čitati putem odgovarajuće aplikacije, na primjer kao što je Adobe® Reader, koja se može besplatno preuzeti na www.adobe.com. Ujedno se Uredba omogućuje Klijentu za preuzimanje u PDF formatu, iz Internet trgovine, prilikom narudžbe.
 4. NAČINI I DATUMI PLAĆANJA ZA PROIZVOD

  1. Sva plaćanja na račun Ugovora o prodaji prikuplja Operater u ime i za račun Prodavatelja. Operater pruža Klijentu sljedeće načine plaćanja na račun Ugovora o prodaji:
   1. gotovinsko plaćanje po primitku paketa.
   2. elektronička plaćanja i plaćanja karticama putem sustava Dotpay.pl, Klarna.com, Paysera i PayPal.com.
    1. Transakcije izvršene elektroničkim putem i karticom podmiruju se prema izboru Klijenta putem Dotpay.pl, Klarna.com ili PayPal.com. Elektronička plaćanja i kartična plaćanja servisiraju:
     1. Dotpay.pl – tvrtka DOTPAY S.A. sa sjedištem u Krakovu u ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, upisnik u registar poduzetnika pod br. KRS 0000296790 koji vodi Okružni sud za Kraków-Śródmiewcie, udio u državnom registru suda u Kraku, XI. iznos od 4.000.000,00 PLN, uplaćen kapital 4.000 000,00 PLN.
     2. Klarna.com- Klarna Bank AB (publ.), švedsko odvjetničko društvo, pod sljedećom adresom: Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švedska, tel: +46 8 120 120 00, faks: +46 8 120 120 99 , e-mail: service@klarna.co.uk, upisana u švedski registar tvrtki pod brojem 556737-0431, ovlaštena za vođenje financijske djelatnosti od strane Finansinspektionen.
     3. Paysera - "Paysera LT", UAB, litavsko odvjetničko društvo, pod sljedećom adresom: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Mėnulio g. 7, Litva, registriran pod brojem 300060819, čiji su podaci prikupljeni i zaštićeni u Registru pravnih osoba Republike Litve.
     4. PayPal.com – PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kat 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luksemburg.
  2. Datum plaćanja:
   1. U slučaju da se Klijent odluči za plaćanje bankovnim prijenosom, elektroničkim plaćanjem ili karticom, Klijent je dužan izvršiti uplatu u roku od 7 kalendarskih dana od sklapanja Ugovora o prodaji.
   2. U slučaju da Klijent odabere plaćanje na potvrdi o primitku paketa, Klijent je dužan platiti po primitku paketa.
 5. TROŠKOVI, METODE I DATUM ISPORUKE PROIZVODA

  1. Dostava proizvoda dostupna je na području Europske unije.
  2. Dostava proizvoda Klijentu se naplaćuje, osim ako Ugovorom o prodaji nije drugačije određeno. Troškovi dostave proizvoda (uključujući naknade za prijevoz, dostavu i poštanske usluge) su naznačeni Klijentu na stranicama Internet trgovine, u informativnoj oznaci o troškovima dostave i tijekom izrade Narudžbe, također u trenutku kada je Klijent izražava namjeru da bude vezan kupoprodajnim ugovorom.
  3. Prodavatelj omogućuje Klijentu sljedeće načine isporuke ili prijema proizvoda:
   1. kurir ili
   2. kurir plaća prilikom dostave.
  4. Vrijeme isporuke proizvoda Klijentu je 7 radnih dana, osim ako je kraći rok naveden u danom opisu proizvoda ili je kraći rok dat tijekom izrade narudžbe. U slučaju proizvoda s različitim uvjetima isporuke, rok isporuke je najduži predviđeni rok, ali ne smije biti duži od 7 radnih dana. Početak roka isporuke Proizvoda klijentu računa se na sljedeći način:
   1. U slučaju da Klijent odabere način plaćanja bankovnim prijenosom, elektroničkim plaćanjem ili platnom karticom - od trenutka odobrenja bankovnog računa ili računa za namirenje Operatora.
   2. U slučaju da Klijent odabere plaćanje gotovinom po primitku - od dana sklapanja Ugovora o prodaji.
 6. ŽALBE NA PROIZVODE

  1. Osnova i opseg odgovornosti Prodavatelja prema Klijentu, ako prodani Proizvod ima fizički ili pravni nedostatak (jamstvo) navedeni su u opšte obvezujućim odredbama zakona, posebno u Građanskom zakoniku (čl. 556-576 Građanskog zakona). kod).
  2. Prodavatelj je dužan Klijentu dostaviti proizvod bez nedostataka. Detaljne informacije o odgovornosti Prodavatelja za nedostatke Proizvoda i pravima Klijenta navedene su na web stranici Internet trgovine, u oznaci za reklamacije.
  3. Naručitelj treba podnijeti pritužbu Operateru. Pritužba se može podnijeti elektroničkim putem putem obrasca za kontakt.
  4. Preporuča se da Klijent u opisu pritužbe navede sljedeće podatke: (1) podatke i okolnosti u vezi s predmetom reklamacije, posebice vrstu i datum kvara; (2) traženje metode usklađivanja Proizvoda s Ugovorom o prodaji ili izjavom o smanjenju cijene ili odustajanju od Ugovora o prodaji; (3) kontakt podatke podnositelja pritužbe i (4) broj narudžbe - olakšat će i brži pregled prigovora od strane Prodavatelja. Zahtjevi navedeni u prethodnoj rečenici samo su preporuke i ne utječu na učinkovitost podnesenih pritužbi drugačije nego u preporučenom opisu.
  5. Prodavatelj će odgovoriti na prigovor Klijenta odmah, najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od podnošenja prigovora. O načinu rješavanja prigovora Prodavatelj će pojedinačno obavijestiti Naručitelja ili će to učiniti putem Operatera. Ako je Klijent, koji je potrošač, zahtijevao zamjenu stvari ili otklanjanje kvara ili je dao izjavu o sniženju cijene, navodeći iznos za koji se cijena snižava, a Prodavatelj nije odgovorio na potraživanje u roku od 14 kalendarskih dana, smatra se da je tužbeni zahtjev priznao kao razuman.
  6. Klijent, koji ostvaruje prava iz jamstva, dužan je neispravni proizvod dostaviti na sljedeću adresu: 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, Velika Britanija. U slučaju Naručitelja koji je potrošač, trošak pružanja Proizvoda snosi Prodavatelj, u slučaju Naručitelja koji nije potrošač trošak dostave snosi Naručitelj.
 7. POSEBNO JAMSTVO ZADOVOLJSTVA

  1. Prodavatelj daje posebno jamstvo zadovoljstva, koje se sastoji u tome da u slučaju da Kupac nije zadovoljan proizvodom, ima pravo dati ponudu za raskid Ugovora o prodaji. U slučaju da je Ugovor o prodaji pokrivao više od jednog proizvoda, a Klijent je ovlašten koristiti posebno jamstveno zadovoljstvo samo u odnosu na određene Proizvode obuhvaćene ovim Ugovorom, kada će ponuda za raskid Ugovora o prodaji biti samo djelomična i odnosit će se samo na na takve određene proizvode.
  2. Klijent naveden u točki 7.1. imat će pravo iskoristiti Posebnu garanciju u roku od 21 dana od datuma navedenog u točki 5.4. Uredbe.
  3. Klijent naveden u točki 7.1. imat će pravo koristiti posebno jamstvo zadovoljstva samo jednom u odnosu na svaki od ponuđenih proizvoda. Posebno jamstvo zadovoljstva odnosi se samo na prvi kupoprodajni ugovor, čiji je predmet bio određeni proizvod, a ne pokriva svaki sljedeći kupoprodajni ugovor, čiji je predmet takav proizvod.
  4. Klijent naveden u točki 7.1. imat će pravo koristiti Posebno jamstvo zadovoljstva samo u slučaju da su ispunjeni sljedeći uvjeti:
   1. Klijent je koristio Proizvod barem jednom;
   2. Klijent je koristio Proizvod u skladu s priloženim smjernicama za korištenje, a posebno nije prekoračio preporučene doze Proizvoda,
  5. Za korištenje Posebnog jamstva zadovoljstva, Klijent naveden u točki 7.1. treba:
   1. dostavite relevantnu izjavu o namjeri korištenja Posebnog jamstva zadovoljstva putem obrasca za kontakt,
   2. navedite sljedeće podatke putem obrasca za kontakt: broj narudžbe, ime i prezime, ulica i kućni broj, grad, poštanski broj, telefonski broj naveden tijekom narudžbe, broj bankovnog računa, broj kupljenih paketa, ukupan iznos kupnje, datum isporuke, datum narudžbe, težina prije tretmana, težina nakon tretmana, broj kalorija unesenih dnevno, količina tekućine koja se uzima dnevno, opis uporabe proizvoda, uočeni učinci dodatka Samo podnošenje svega navedenog izjave i dovršetak aktivnosti bit će jednaki ponudi o raskidu Ugovora o prodaji.
  6. Operator će u roku od 30 dana od dana davanja izjava i davanja podataka navedenih u točki 7.5 analizirati poslanu ponudu i podatke te će obavijestiti Naručitelja o prihvaćanju ili odbijanju.
  7. U slučaju da Klijent koristi Posebno jamstvo zadovoljstva, Prodavatelj će Klijentu vratiti cijenu ovog Proizvoda, ali isključujući troškove isporuke Proizvoda. U slučaju da Klijent naveden u točki 7.1. na temelju jednog kupoprodajnog ugovora, kupio više od jednog proizvoda, tada će mu Prodavatelj vratiti samo cijenu jednog artikla Proizvoda. Povrat cijene će se dogoditi u roku od 14 dana od obavijesti Klijenta o prihvaćanju ponude Ugovora o prodaji.
  8. Odredbe ove stavke ne odnose se niti mijenjaju odredbe zakona ili odredbe Pravilnika o odgovornosti Prodavatelja za nedostatke takvih stvari.
 8. NESUDSKI METODE RAZGLEDA ŽALBA I ZAHTJEVA I PRAVILA PRISTUPA OVIM POSTUPKAMA

  1. Detaljne informacije o mogućnosti korištenja nesudskih metoda razmatranja pritužbi od strane Naručitelja i podnošenja zahtjeva i pravila pristupa postupcima dostupne su na web stranici Ureda za zaštitu tržišnog natjecanja i potrošača: Veza.
  2. Predsjednik Ureda za zaštitu tržišnog natjecanja i potrošača također ima službu za pomoć za telefonske pozive: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl ili pisanu adresu: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.) Zadaća ovog ureda je, među ostalim, pružiti podršku potrošačima u pitanjima koja se tiču ​​nesudskog razmatranja potrošačkih sporova.
  3. Potrošač ima sljedeće mogućnosti uzorka za korištenje nesudskih metoda razmatranja pritužbi i podnošenja zahtjeva: (1) zahtjev za reviziju spora stalnom prijateljskom sudu za potrošače (više informacija na: http://www .spsk.wiih.org.pl/); (2) prijedlog za vansudsko rješenje spora područnom inspektoru Trgovačke inspekcije (više informacija na web stranici nadležnog inspektora, za područje u kojem Prodavatelj posluje); i (3) potpora županijskog (općinskog) glasnogovornika potrošačkih ili društvenih organizacija, čije statutarne zadaće uključuju zaštitu potrošača (između ostalih, Savez potrošača, Udruženje poljskih potrošača). Savjeti se daju između ostalog putem e-pošte na adresi: porady@dlakonsumentow.pl i na helpdesk za potrošače: 801 440 220 (info-line radnim danima, od 8:00 - 18:00, plaćanje za priključak na temelju tarifa operatera).
  4. Pod adresom http://ec.europa.eu/consumers/... dostupna je platforma za rješavanje sporova između potrošača i poduzetnika na razini EU (ODR platforma). ODR platforma predstavlja interaktivnu i višejezičnu web stranicu sa svrhom složenih usluga za potrošače i poduzetnike s ciljem nesudskog rješavanja sporova vezanih uz ugovorne obveze koje proizlaze iz ugovora o internet prodaji ili ugovora o pružanju usluga (više informacija na web stranici platforme ili na internet adresi Ureda za tržišno natjecanje i zaštitu potrošača: Poveznica).
 9. OTKAZ PRAVA OD SPORAZUMA

  1. Potrošač, koji je sklopio ugovor na daljinu, može odustati od ugovora u roku od 14 kalendarskih dana bez navođenja razloga i bez snošenja troškova, osim troškova navedenih u točki 9.8. Uredbe. Za održavanje roka dovoljno je poslati izjavu prije isteka. Izjavu o odustajanju od ugovora potrebno je dostaviti Prodavatelju izravno ili putem Operatera. Izjava se može podnijeti na primjer:
   1. pismeno na adresu Operatera navedenu u Pravilniku o uvodu; ili
   2. elektronički putem obrasca za kontakt.
  2. Uzorak obrasca odustajanja od ugovora nalazi se u prilogu br. 2 Zakona o pravima potrošača, a dodatno je dostupan u točki 11. Pravilnika i na web stranici Internet trgovine u oznaci o odustajanju od ugovora . Potrošač može koristiti obrazac, ali nije obvezan.
  3. Rok za odustajanje od ugovora počinje:
   1. za ugovor, na temelju kojeg Prodavatelj izdaje Proizvod i dužan je prenijeti vlasništvo na isti (npr. Ugovor o prodaji) - od trenutka preuzimanja Proizvoda u vlasništvo od strane potrošača ili treće strane naznačene njega, različito od prijevoznika i u slučaju ugovora, koji: (1) pokriva mnoge proizvode, koji se isporučuju zasebno, u serijama ili dijelovima - od trenutka preuzimanja posljednjeg Proizvoda u posjed, serije ili dijela ( 2) sastoji se u redovitom pružanju Proizvoda na određeno vrijeme – od trenutka preuzimanja prvog Proizvoda u posjed.
   2. za ostale ugovore - od dana sklapanja Ugovora.
  4. U slučaju odustajanja od ugovora sklopljenog na daljinu, smatra se da ugovor nije sklopljen.
  5. Prodavatelj je dužan potrošaču, odmah, ali najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od primitka izjave potrošača o odustajanju od ugovora, vratiti sva plaćanja koja je on ili ona podmirila, uključujući troškove isporuke proizvoda ( osim dodatnih troškova koji proizlaze iz izbora isporuke određenog potrošača, različitog od najjeftinijeg načina dostave koji je dostupan u Internet trgovini). Prodavatelj vraća uplatu korištenjem istog načina plaćanja koji koristi potrošač, osim ako je potrošač izričito pristao na drugačiji način povrata, koji ne povlači nikakve troškove. Ako Prodavatelj nije predložio da sam preuzme Proizvod od potrošača, može pričekati s povratom primljenih uplata od potrošača do trenutka povrata Proizvoda ili dostavljanja dokaza o slanju od strane Potrošača, ovisno o tome koji javlja se ranije.
  6. Potrošač je dužan odmah vratiti Proizvod Prodavatelju, najkasnije u roku od 14 kalendarskih dana od trenutka kada je odustao od ugovora, ili ga dostaviti osobi koju je Prodavatelj ovlastio na prijem, osim ako Prodavatelj je predložio da sam primi Proizvod. Za održavanje roka dovoljno je vratiti Proizvod prije isteka. Potrošač može vratiti Proizvod na sljedeću adresu: 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, Ujedinjeno Kraljevstvo.
  7. Potrošač snosi odgovornost za smanjenje vrijednosti Proizvoda, ako je rezultat korištenja na način koji premašuje metodu potrebnu za prepoznavanje prirode, značajki i funkcioniranja Proizvoda.
  8. Mogući troškovi povezani s potrošačevim odustajanjem od ugovora, koje je potrošač dužan platiti:
   1. Ako je potrošač odabrao način dostave Proizvoda koji nije najjeftiniji, uobičajeni način dostave u Internet trgovini, Prodavatelj nije dužan vratiti potrošaču troškove koje on dodatno snosi.
   2. Potrošač snosi izravne troškove povrata proizvoda.
   3. U slučaju proizvoda, koji je usluga, čiji je završetak - na izričit zahtjev potrošača - započeo prije isteka roka za odustajanje od ugovora, potrošač, koji ostvaruje pravo na odustajanje od ugovora. Iznos za plaćanje izračunava se proporcionalno obimu ispunjene naknade, uzimajući u obzir cijenu ugovorenu ugovorom ili naknadu. Ako je cijena ili naknada prevelika, osnova za izračun iznosa je tržišna vrijednost ispunjene naknade.
  9. Pravo na odustajanje od ugovora sklopljenog na daljinu ne služi potrošaču u odnosu na sljedeće ugovore:
   1. (1) pružanje usluga, ako je Prodavatelj uslugu pružio u potpunosti na temelju izričitog pristanka potrošača, a klijent je prije razmatranja upozoren da nakon njezinog ispunjenja od strane Prodavatelja gubi pravo na odricanje. dogovor; (2) u kojem cijena ili naknada ovise o fluktuacijama na financijskom tržištu koje Prodavatelj nije u mogućnosti kontrolirati, a koje se mogu dogoditi prije isteka roka za odustajanje od ugovora; (3) u kojem je predmet razmatranja neprefabricirani proizvod, proizveden prema specifikaciji potrošača ili koji služi njegovim individualnim potrebama; (4) u kojem je predmet razmatranja Proizvod koji je podložan brzom pokvarenju ili s kratkim datumom upotrebe; (5) kod kojih je predmet razmatranja Proizvod dostavljen u zatvorenom pakiranju, koji se nakon otvaranja ne može vratiti zbog zdravstvene zaštite ili higijenskih razloga, ako je pakiranje otvoreno nakon predaje; (6) kod kojih su predmet razmatranja Proizvodi, koji nakon isporuke, s obzirom na njihovu prirodu, postaju trajno povezani s drugim stvarima; (7) u kojemu su predmet razmatranja alkoholna pića čija je cijena ugovorena pri sklapanju kupoprodajnog ugovora, a do čije odredbe može doći tek nakon proteka 30 dana, a čija vrijednost ovisi o tržišnim kretanjima , nad kojim Prodavatelj nema kontrolu; (8) u kojem je potrošač izričito zahtijevao da ga Prodavatelj posjeti radi hitnog popravka ili održavanja; ako Prodavatelj dodatno pruža druge usluge osim gore navedenih, koje je potrošač zahtijevao, ili ako Prodavatelj nudi druge proizvode osim rezervnih dijelova potrebnih za popravke ili radove održavanja u vezi s dodatnim uslugama ili proizvodima; (9) kod kojih je predmet razmatranja zvučna ili vizualna snimka, odnosno računalni softver u zapečaćenom pakiranju, ako je paket otvoren nakon isporuke; (10) pružanje časopisa, periodike ili časopisa, osim ugovora o pretplati; (11) zaključen putem javne dražbe; (12) za pružanje usluga u sklopu smještaja za druge namjene osim stambene, prijevoza stvari, najma automobila, cateringa, usluga vezanih uz opuštanje, zabavu, sport i kulturna događanja, ako je ugovorom određen datum ili razdoblje pružanja usluge; (13) za pružanje digitalnog sadržaja, koji nije pohranjen na materijalnom nosaču, ako je ispunjenje naknade započeto uz izričit pristanak potrošača prije isteka roka za raskid ugovora i nakon što ga je Prodavatelj obavijestio o gubitak prava na odustajanje od sporazuma.
 10. ODREDBE O PODUZETNICIMA

  1. Ova točka Pravilnika i odredbe sadržane u njoj odnose se samo na Klijente, koji nisu potrošači.
  2. Prodavatelj ima pravo odustati od Ugovora o prodaji sklopljenog s Klijentom, koji nije potrošač, u roku od 14 kalendarskih dana od dana sklapanja. Izjavu u ovom opsegu može podnijeti i Operater. Odustajanje od Ugovora o prodaji u ovom slučaju može nastupiti bez navođenja razloga i ne snosi potraživanja u odnosu na Prodavatelja.
  3. U slučaju Klijenta, koji nisu potrošači, Prodavatelj ima pravo ograničiti dostupne načine plaćanja i također zahtijevati plaćanje unaprijed u cijelosti ili djelomično, neovisno o načinu plaćanja koji je odabrao Klijent i činjenici da sklapanje kupoprodajnog ugovora.
  4. U trenutku izdavanja Proizvoda od strane Prodavatelja prijevozniku, Klijent, koji nije potrošač, stječe pogodnosti i naknade povezane s Proizvodom i opasnost od slučajnog gubitka ili oštećenja Proizvoda. U tom slučaju Prodavatelj ne snosi odgovornost za gubitak ili oštećenje Proizvoda koje je nastalo od trenutka prihvaćanja na prijevoz do izdavanja Naručitelju te za kašnjenje u prijevozu paketa.
  5. U slučaju da se Proizvod Naručitelju šalje putem prijevoznika, Klijent, koji nije potrošač, dužan je pregledati pošiljku u vrijeme i na način koji je predviđen za pakete ove vrste. Ako izjavi da je tijekom prijevoza došlo do oštećenja ili gubitka dijela Proizvoda, dužan je poduzeti sve ostale radnje neophodne za utvrđivanje odgovornosti prijevoznika.
  6. U skladu s čl. 558. st. 1. Građanskog zakona isključena je odgovornost Prodavatelja za jamstvo za Proizvod prema Kupcu koji nije potrošač.
  7. U slučaju Klijenta, koji nisu potrošači, Pružatelj usluge može odustati od ugovora o pružanju elektroničke usluge s trenutnim učinkom slanjem relevantne izjave Klijentu.
  8. Odgovornost Pružatelja usluga ili Prodavatelja u odnosu na Naručitelja, koji nije potrošač, bez obzira na njegovu pravnu osnovu, ograničena je - kako u okviru jednog zahtjeva, tako i za sva potraživanja u zbroju - do iznosa plaćene cijene i troška dostave na račun Ugovora o prodaji, ali najviše do iznosa od tisuću PLN. Pružatelj usluga/Prodavatelj snosi odgovornost u odnosu na Naručitelja koji nije potrošač samo za tipične štete predvidive u trenutku sklapanja ugovora i ne snosi odgovornost po osnovu izgubljene dobiti u odnosu na Naručitelja koji nije potrošača.
  9. Svi sporovi koji mogu nastati između Prodavatelja ili Pružatelja usluga i Klijenta, koji nije potrošač, podliježu sudu nadležnom u okrugu sjedišta Prodavatelja/Pružatelja usluga, u slučaju spora s Prodavateljem , ili Pružatelja usluga, u slučaju spora s Davateljem usluga.
 11. KONAČNA RJEŠENJA

  1. Pitanja vezana uz zaštitu osobnih podataka regulirana su Politikom privatnosti koja je dostupna na internetskoj stranici Operatora naznačenom u uvodu Uredbe.
  2. Ugovori koje sklapa Internet trgovina sklapaju se na poljskom jeziku.
  3. Promjena propisa:
   1. Operator zadržava pravo izmjene i dopune Pravilnika iz važnih razloga: promjena odredbi zakona; promjena načina plaćanja i isporuke - u opsegu u kojem takve promjene utječu na ispunjenje odredaba ovog pravilnika.
   2. U slučaju sklapanja ugovora na temelju ovog Pravilnika, trajnog karaktera, propis je obvezujući za Naručitelja, ako su ispunjeni uvjeti navedeni u čl. 384. i 384.[1] GZ, odnosno Naručitelj je uredno obaviješten o promjenama i nije odustao od ugovora u roku od 14 kalendarskih dana od dana obavijesti. U slučaju da promjena Pravilnika rezultira uvođenjem novih naknada ili povećanjem postojećih, Klijent, koji je potrošač, ima pravo odustati od ugovora.
   3. U slučaju sklapanja, temeljem ovih Pravilnika, ugovora drugačije prirode od trajnih ugovora (kao što je Ugovor o prodaji), izmjene Pravilnika ni na koji način ne smiju povrijediti stečena prava Klijenta, koji su potrošači prije datuma Provedba izmjena Pravilnika, a posebno promjena Pravilnika neće utjecati na podnesene Narudžbe i već sklopljene ili sklopljene Ugovore o prodaji.
  4. U pitanjima koja nisu uređena ovim Pravilnikom primjenjivat će se opće obvezujuće odredbe poljskog zakona, a posebno: Građanski zakonik; zakon o pružanju usluga elektroničkim putem od 18. srpnja 2002. (J. zakona iz 2002. točka 1204 s izmjenama); za kupoprodajne ugovore zaključene do 24. prosinca 2014. s klijentima koji su potrošači - odredbe zakona o zaštiti određenih prava potrošača i odgovornosti za štetu uzrokovanu takvim štetnim proizvodom od 2. ožujka 2000. (J. zakona iz 2000. br. 22 točka 271. s izmjenama) i Zakon o posebnim uvjetima prodaje potrošača i o izmjeni Građanskog zakona od 27. srpnja 2002. (J. zakona iz 2002. br. 141. točka 1176. s izmjenama); za kupoprodajne ugovore zaključene do 25. prosinca 2014. s klijentima koji su potrošači - odredbe zakona o pravima potrošača od 30. svibnja 2014. (J. Zakona 2014. točka 827 s izmjenama); i druge relevantne odredbe opće obvezujućih zakona.
 12. PRIVICI