1. Ova stranica koristi kolačiće za pružanje usluga u skladu s Politikom o kolačićima. Koristimo informacije registrirane u kolačićima, uključujući u reklamne i statističke svrhe i za prilagođavanje web stranice individualnim potrebama Korisnika.
2. Osim informacija sadržanih u kolačićima, web stranica ne prikuplja nikakve druge informacije automatski.
3. Kolačići se koriste u sljedeće svrhe:

a) Prilagođavanje sadržaja web stranice individualnim preferencijama korisnika i optimizacija korištenja web stranica. Kolačići omogućavaju prepoznavanje uređaja Korisnika web stranice i prikazivanje web stranice prilagođene njegovim potrebama;
b) Kreiranje statistike koja omogućava razumijevanje načina na koji korisnici web stranice koriste web stranice. Ovo pomaže poboljšanju strukture stranica i njihovog sadržaja;
c) Održavanje sesije korisnika web stranice (nakon prijave). Zahvaljujući tome, Korisnik nije u obavezi da unese login i lozinku na svaku podstranicu web stranice;
) Pružanje korisniku reklamnih sadržaja prilagođenih njegovim interesima.
4. Kao dio web stranice koristimo sljedeće vrste kolačića:

a) Kolačići koji omogućavaju korištenje usluga dostupnih kao dio web stranice;
b) kolačići koji osiguravaju sigurnost;
c) kolačići koji omogućavaju prikupljanje informacija o korištenju stranica web stranice; 
d) Funkcionalni kolačići, omogućavaju pamćenje postavki koje je korisnik izabrao, npr. u smislu jezika, veličine fonta, itd.; 
e) Kolačići za oglašavanje, omogućavaju korisnicima da pruže reklamni sadržaj prilagođen njihovim individualnim interesima. 
5. Korištenje web stranice bez promjene postavki pretraživača za kolačiće znači da će oni biti postavljeni na vaš uređaj. U svakom trenutku možete promijeniti postavke kolačića vašeg pretraživača. Ove postavke mogu se mijenjati na način da blokiraju automatsko rukovanje kolačićima u postavkama web preglednika ili da ih obavještavaju svaki put kada se postave na uređaj Korisnika web stranice. Detaljne informacije o mogućnostima i načinima rukovanja kolačićima dostupne su u postavkama softvera (web pretraživača).
6. Onemogućavanje kolačića može uticati na neke od funkcija dostupnih na web stranici. 
7. Kolačići postavljeni na krajnji uređaj Korisnika web stranice mogu se zatim koristiti od strane oglašivača i partnera koji sarađuju s web lokacijom.